Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze KKS TORA – 21.06.2019

NOWE WŁADZE KKS TORA 2019-2023
1. JACEK RUSEK – PREZES
2. ROBERT KAMIŃSKI – WICEPREZES
3. STANISŁAW NOWICKI – CZŁONEK ZARZĄDU

KOMISJA REWIZYJNA KKS TORA
1. WOJCIECH BAJON – PRZEWODNICZĄCY
2. KAMILA DYMIDZIUK – WICEPRZEWODNICZĄCA
3. KAMILA KLIN – CZŁONEK KOMISJI

Porzadek obrad zjazdu 2019

Regulamin walnego zebrania 2019

Sprawozdanie z działalności KKS TORA za lat 2013 -2019

Komentarze zostały zablokowane.