Zarząd Klubu

Jacek Rusek – Prezes Zarządu
Robert Kamiński – Wiceprezes Zarządu
Stanisław Nowicki – Członek Zarządu
Uchwała nr 19/19

Komisja Rewizyjna :
Wojciech Bajon – Przewodniczący Komisji
Kamila Dymidziuk – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Kamila Klin – Członek Komisji
Uchwała nr 20/19