Zarząd Klubu

Jacek Rusek – Prezes Zarządu
Robert Kamiński – Wiceprezes Zarządu
Ryszard Kliszewski – Członek Zarządu
Krzysztof Kułacz – Członek Zarządu
Marek Król – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna :
Wojciech Bajon – Przewodniczący Komisji
Kamila Dymidziuk – Członek Komisji
Wakat – Członek Komisji