XX CUPRUM CUP – International Karate – POLISH OPEN ‘2019

Cykliczna międzynarodowa impreza sportowa dla zawodników od 7 do 34 lat oraz Masters +35 lat, ćwiczących karate sportowe WKF , organizowana od 2000 roku systematycznie przez nasz Klub. Wszystkie kategorie rozgrywane w ramach tego międzynarodowej rywalizacji , odbywają się z podziałem na wiek, stopień zaawansowania oraz wag w walkach sportowych, wg. przepisów WKF. CUPRUM CUP – International Karate– Polish Open , w całości nadzoruje Polski Związek Karate. Zawody mają na celu wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach a w rezultacie dobór do kadry narodowej oraz kadr okręgowych, natomiast wszystkie wyniki z rozegranych kategorii są umieszczane w rankingu PZK.
W przeddzień Pucharu zostanie przeprowadzone szkolenie sędziowskie, które ma na celu analizę obowiązujących przepisów karate WKF. Sprawdzenie ich znajomości teoretycznej i praktycznej przez sędziów oraz dopuszczenie ich do praz w komisjach sędziowskich Pucharu. Impreza gromadzi zawodników także z poza Polski min. Włoch, Rosji, Niemiec, Czech, Słowacji, Chorwacji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Biuletyn w języku polskim CUPRUM CUP- 2019 poprawiony

Cuprum CUP is cyclical international sporting event for athletes from 7 to 34 years and the Masters +35 years who practice karate WKF Sports. It is held by our club, KKS TORA, since 2000. All categories, played in the framework of the competition, are held by age, grade and weights as prescribed by WKF rules.

Cuprum CUP – International Karate WKF – Polish Open is organized according to WKF Rules. The competition programme is approved by the the Polish Karate Association. The competition aims to popularize the art of karate as well as select the best athletes ,which might result in selecting winners to the national and local teams. Scores and ranking from the Cuprum Cup are published on PZK (Polish Karate Federation) website.

The Cuprum Cup gathers players from various countries such as Italy, Russia, Germany, Czech Republic, Slovakia, Croatia, Latvia, Ukraine and Great Britain.

Thank you for your kind cooperation

Biulletin english CUPRUM poprawiony

Komentarze zostały zablokowane.