PUCHAR KARATE dla DZIECI    KARATE KIDS CUP ‘2022

PUCHAR KARATE dla DZIECI    –    KARATE KIDS CUP ‘2022

 

I          ORGANIZATOR

Klub Karate Shotokan „TORA” 59-220 Legnica ul. Mickiewicza 21

 

II         WSPÓŁORGANIZATORZY

Polski Związek Karate

Klub Karate Shotokan TORA

III       CEL

Cele  PUCHAR KARATE dla DZIECI – KIDS KARATE CUP ‘2022 jest wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach, popularyzacja ducha i idei karate.

IV        TERMIN I MIEJSCE

 • Termin: 06.2022   (Sobota) godz. 10.00
 • Miejsce: Hala sportowa SP w Spalonej ul. Legnicka 52

–   Przyjazd uczestników:   w dniu zawodów do godz. 09.30

–   Odprawa sędziowska:    godz. 9.45

V          SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU

Konkurencje indywidualne kata:

1.     Kihon dziewcząt – początkujące bez stopni –                   3 x oi zuki, 3 x age uke, 3 x mae geri, 3 x gedan barai do rocznika 2016

2.     Kihon chłopców  – początkujący bez stopni –                   3 x oi zuki, 3 x age uke, 3 razy x geri, , 3 x gedan barai do rocznika 2016

 

3.     Kata indywid. chłopców trenujących od IX.2021

4.     Kata indywid. dziewcząt trenujących od IX.2021

 

5.     Kata indywidualne dziewcząt do rocznika 2015

6.     Kata indywidualne dziewcząt rocznik 14-13

7.     Kata indywidualne dziewcząt rocznik 12-11

8.     Kata indywidualne dziewcząt rocznik 10-09

9.     Kata indywidualne dziewcząt rocznik 08-07

 

10.  Kata indywidualne chłopców do rocznika 2015

11.  Kata indywidualne chłopców rocznik 14-13

12.  Kata indywidualne chłopców rocznik 12-11

13.  Kata indywidualne chłopców rocznik 10 – 09

14.  Kata indywidualne chłopców rocznik 08 – 07

 

Kumite:

15.  Tor przeszkód dziewcząt Przedszkole Dziecięcy Ogród

16.  Tor przeszkód chłopców Przedszkole Dziecięcy Ogród

17.  Tor przeszkód dziewcząt do r. 2016

18.  Tor przeszkód chłopców do r. 2016

19.  Tor przeszkód dziewcząt r. 2015 – 2014

20.  Tor przeszkód chłopców r.  2015 – 2014

 

21.  Fantom dziewcząt trenujących od IX.2021

22.  Fantom chłopców trenujących od IX.2021

23.  Fantom dziewcząt rocznik do  2015

24.  Fantom chłopców rocznik do 2015

 

25.  Kumite dziewcząt bez przyznawania punktów 14-13,

26.  Kumite chłopców bez przyznawania punktów 14-13

27.  Kumite dziewcząt bez przyznawania punktów 12-11,

28.  Kumite chłopców bez przyznawania punktów 12-11

 

29.  Kumite dziewcząt rocznik 10 -09    -35 kg; +35 kg

30.  Kumite chłopców rocznik 10- 09   –40 kg; +40 kg

Konkurencje drużynowe:

31. Kata drużynowe dziewcząt open

32. Kata drużynowe chłopców open

 

33. Kata drużynowe tren.  ( dziewcząt) od IX 2021)

34. Kata drużynowe tren.  ( chłopców) od IX 2021)

Wymagania: wszystkie konkurencje z repesażami;

KATA:

Eliminacje: – do rocznika 2013 kata dowolne (kata mogą się powtarzać)

– roczniki 12- 11 kata dowolne (minimum dwa kata )

– roczniki 10-09 w każdej rundzie inne kata

– Finał:           – tokui kata ( zawodnik sam prezentuje kata)

KUMITE: wg PZK    

– Obowiązkowe ochraniacze na: zęby, ręce, stopa-goleń, na klatę piersiową i brzuch – decyzja trenera,

– Czas walki dla roczników 14-11 –1  min: dla roczników 10-09  -1 min; dla roczników 08-07 -1,5 min;

VI        WARUNKI UDZIAŁU

–     Zgłoszenie na portalu: Poland-karate.pl

w  terminie do dnia 17.06.2022. (piątek)

–     Liczba startujących: bez ograniczeń;

–     Kontakty telefoniczne:          Jacek Rusek  509 719 466

VII      OPŁATA STARTOWA

 • Konkurencje indywidualne  PZK  – 30 zł
 • Konkurencje drużynowe   PZK  – 50 zł
 • Konkurencje indywidualne z poza PZK – 50 zł
 • Konkurencje drużynowe z poza PZK    – 70 zł

VIII    NAGRODY

Zwycięzcy otrzymują medale pamiątkowe i dyplomy a wszyscy uczestnicy upominki świąteczne!

 • Najlepszy zawodniczka
 • Najlepszy zawodnik
 • Najlepszy Klub

IX        POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Podpisanie i wysłanie Zgłoszenia stanowi zobowiązanie ze strony Zgłaszającego do udziału w  Pucharze Karate dla Dzieci – KARATE KIDS CUP ‘2022 .
 2. Każdy uczestnik Turnieju zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu hali SP w Spalonej ul.Legnickiej52
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 4. Lista sędziów zostanie ustalona przez Komisję Sędziowską PZK.
 5. Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem Organizatora w trakcie zawodów.

X         PROGRAM 

18.06.2022 (sobota)       do godz. 0900               Przyjazd ekip, załatwianie formalności.

godz. 0845              Odprawa sędziowska.

godz. 1000              Eliminacje i finały KATA i KUMITE

godz. 1400                         Oficjalne zakończenie.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w PUCHARZE KARATE dla DZIECI– KARATE KIDS CUP  ‘2022   – zawodników oraz ich bliskich.

Komentarze zostały zablokowane.