XXIX Puchar Dolnego Śląska w Karate Olimpijskim- SILESIA CUP – 23.05.2020 (sobota)

ORGANIZATOR:
Klub Karate Shotokan „TORA”, 59-220 Legnica ul. Mickiewicza 21
www.toralegnica.eu; toralegnica@onet.eu
tel/fax (076) 722 13 57; tel.kom. 0 509 719 466;

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Polski Związek Karate; Urząd Miasta Legnica, OSiR Legnica, Dolnośląski Związek Karate

CEL ZAWODÓW:
Celem zawodów jest wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach, popularyzacja ducha i idei karate, sprawdzenie stanu wyszkolenia zawodników.

DATA: 23.05.2020 /sobota/ godz. 11.15
MIEJSCE: Hala Sportowa Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1
Odprawa sędziowska : 08.40 Odprawa techniczna: 08.30

WARUNKI UDZIAŁU:
1. zawodnicy i trenerzy zobowiązani są do posiadania licencji nadanej przez P.Z.K.
2. stopień min. 9 ( 9.1 ) kata, 7 (7.1) kyu kumite, Obowiązuje dzienna data urodzenia.
3. ubezpieczenie NW,
4. uiszczenie opłaty startowej,
KONKURENCJE:
Konkurencje indywidualne:
1. Tor przeszkód dziewcząt (6-7 lat)
2. Tor przeszkód chłopców ( 6- 7 lat)
3. Kata ind. chłopców tren. od IX.2018(do12l)
4. Kata ind. dziewcząt tren. od IX.2018(do12l)
Młode Orliki ( 7 lat):
5. Kata indywidualne dziewcząt,
6. Kata indywidualne chłopców;
Orliki (8-9 lat):
7-8 Kata indywidualne dziewcząt, chłopców
Żacy (10-11 lat):
9-10. Kata indywidualne dziewcząt; chłopców
Młodzicy (12-13 lat):
11-12.Kata indywidualne dziewcząt; chłopców
Juniorzy młodsi (14-15 lat):
13 -14.Kata indywid. dziewcząt; chłopców;
Juniorzy (16-17lat):
15-16.Kata indywid. dziewcząt; chłopców;

17. Kata drużynowe dziewcząt do 9 lat
18. Kata drużynowe dziewcząt do 9 lat
19. Kata drużynowe dziewcząt (10-13 lat )
20. Kata drużynowe chłopców (10-13 lat )
21. Kata drużynowe dziewcząt (14-17 lat )
22. Kata drużynowe chłopców (14-17 lat ) 23. Fantom dziewcząt (6 -7 lat)
24. Fantom chłopców ( 6-7 lat)
25. Fantom chłopców tren. od IX.2018 (do 12 l)
26. Fantom dziewcząt tren. od IX.2018 (do 12 l)

Orliki (8-9 lat):
27. Kumite dziewcząt bez przyznawania punktów,
28. Kumite chłopców bez przyznawania punktów;

Żacy (10-11 lat):
29-30.Kumite indywidualne dziewcząt – 36kg, +36 kg,
31-32.Kumite indywidualne chłopców – 40kg, +40 kg,

Młodzicy (12-13 lat):
33-34.Kumite indywidualne dziewcząt -43, +43 kg
35-37.Kumite indywidualne chłopców -45, -55, +55 kg

Juniorzy młodsi (14-15 lat):
38-39.Kumite indywidualne dziewcząt -54, +54 kg
40-42.Kumite indywidualne chłopców -57, -67 , +67 kg

Juniorzy (16-17 lat):
43-45.Kumite indywidualne dziewcząt -50, -59, +59 kg,
46-48.Kumite indywidualne chłopców -68, -76, +76 kg

WYMAGANIA:
KATA: Przepisy Polskiego Związku Karate z poniższymi zmianami; we wszystkich ktg. wiekowych kata dowolne , do 9 lat kata może się powtarzać, 10 -11 lat – min. dwa kata; od kategorii młodzik, kadet /junior młodszy/ , junior – kata nie może się powtarzać.
KUMITE: obowiązkowe ochraniacze na zęby, ręce, ochraniacze goleni i śródstopia, ochraniacz klatki piersiowej. Walki repasażowe; czas walki dla żaków – 60s., młodzików – 90s., kadetów, juniorów – 2 min,

OPŁATY STARTOWE:
– konkurencje indywidualne – 40 zł
– konkurencje drużynowe – 70 zł

ZGŁOSZENIA DO DNIA 21.05.2020 (Czwartek):
– Adres: online poprzez stronę https://poland-karate.pl
– Pomoc techniczna : admin@poland-karate.pl

NAGRODY:
– wszyscy zwycięzcy otrzymują medale i dyplomy

NAGRODY SPECJALNE:
– puchar dla najlepszej zawodniczki; – puchar dla najlepszego zawodnika
– puchar dla najlepszego Klubu; – puchar dla najliczniejszego Klubu
UWAGA!!! – we wszystkich konkurencjach są dwa trzecie miejsca.

POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Ekspozycja i sprzedaż folderów, materiałów reklamowych, ulotek i pism oraz wszelkich walorów może odbywać się tylko za zgodą Organizatora.
2. Każdy uczestnik Pucharu zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody
wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu OSiR
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
4. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Lista sędziów zostanie ustalona przez KKS „TORA” w porozumieniu z Komisją Sędziowską PZK .
6. Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem Organizatora w trakcie Pucharu.

PROGRAM PUCHARU

23.05.2020r (sobota)
godz. 08.30 Odprawa kierowników ekip
godz. 08.40 Odprawa sędziowska.
godz. 09.00 Uroczyste rozpoczęcie Pucharu
godz. 09.15 Eliminacje i finały MMM
godz. 11.15 Eliminacje i finały KATA i KUMITE.
godz. 17.30 Oficjalne zakończenie Pucharu.

www.poland-karate.pl e-mail: admin@poland-karate.pl

Organizator prosi o wykorzystanie parkingu dla samochodów marketu CARREFOUR, naprzeciw hali sportowej

Informator PDŚląśka 2020

Komentarze zostały zablokowane.