Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate Olimpijskim 23.05.2020

1. Cel zawodów:
• wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek MMM, popularyzacja karate olimpijskiego jako sportu wyczynowego
2. Organizator:
• Polski Związek Karate
• Dolnośląski Związek Karate
• Klub Karate Shotokan TORA
3. Patronat:
• Prezydent Miasta Legnica
4. Termin i miejsce zawodów:

23.05.2020 (sobota)
• Legnica. Hala Sportowa Zespołu Szkół Integracyjnych ul. Wierzyńskiego 1
5. Warunki udziału:
• zgłoszenie startujących do dnia 19.05.2020 e-mailem na adres: komisja.karate@inet.pl oraz przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail
organizatora: toralegnica@onet.eu;
• zgłoszenia wyłącznie na załączonym formularzu – zgłoszenia przesłane w innej formie nie będą brane pod uwagę
• opłacona przez Klub licencja członkowska Polskiego Związku Karate na rok 2020
• posiadanie aktualnych licencji zawodniczych
• aktualne badania sportowo – lekarskie
• ubezpieczenie zawodników od NNW
• przedstawienie dowodu tożsamości ze zdjęciem zawodników podczas weryfikacji
• stopień wyszkolenia: młodzik – minimum 9.1 kyu w kata oraz 8.1 kyu w kumite (stopień musi być zarejestrowany w bazie danych PZK)
• w zawodach mogą wziąć udział jedynie zawodnicy i zawodniczki Klubów PZK ze strefy D (województwa: śląskie, podkarpackie, dolnośląskie,
opolskie, małopolskie)
• W zgłoszeniu obowiązkowo należy wpisać pesel zawodnika
6. Weryfikacja dokumentów, ważenie, losowanie:
• weryfikacja dokumentów i ważenie zawodników przez Komisję PZK odbędzie się w dniu 23.05.2020 (sobota) w ul. Wierzyńskiego 1, Legnica.
Hala Sportowa Zespołu Szkół Integracyjnych godzinach 08.00 – 09.00
• losowanie odbędzie się po zakończeniu weryfikacji dokumentów w dniu 23.05.2020 o godz. 20.00 w Ul. Mickiewicza 21, Legnica. Siedziba KKS TORA
• po oficjalnym losowaniu nie ma możliwości dopisania zawodnika do konkurencji
• w dniu zawodów będzie możliwość jedynie zważenia zawodnika na hali po uprzednim zgłoszeniu tego faktu organizatorowi
7. Wiek zawodników:
• zawodnicy będą kwalifikowani do poszczególnych kategorii wiekowych ze względu na dzienną datę urodzenia w dniu rejestracji .
Młodzik – 12-13 lat. Startują zawodniczki i zawodnicy urodzeni nie wcześniej niż 23.05.2006 r. i nie później niż 23.05.2008 r.
8. Konkurencje: Młodzicy
KOBIETY MĘŻCZYŹNI
1 Kata Indywidualne Młodziczek do 7.3 kyu 6 Kata Indywidualne Młodzików do 7.3 kyu
2 Kata Indywidualne Młodziczek 6.1 kyu i wyższe 7 Kata Indywidualne Młodzików 6.1 kyu i wyższe
3 Kumite Indywidualne Młodziczek -40 kg 8 Kumite Indywidualne Młodzików -35 kg
4 Kumite Indywidualne Młodziczek -50 kg 9 Kumite Indywidualne Młodzików -40 kg
5 Kumite Indywidualne Młodziczek +50 kg 10 Kumite Indywidualne Młodzików -45 kg
11 Kumite Indywidualne Młodzików -50 kg
12 Kumite Indywidualne Młodzików +50 kg

9. Przepisy:
• mistrzostwa zostaną rozegrane wg aktualnych przepisów PZK
• w konkurencjach, w których obsada jest niepełna (min. 4 zawodników), nie będzie przyznawany tytuł Mistrza, punkty w SSM ani punktacja do
Rankingu oraz klasyfikacji końcowej Mistrzostw
• zawodnicy muszą posiadać sprzęt z homologacją WKF/PZK
• organizator nie zabezpiecza pasów startowych dla zawodników
• tylko licencjonowani trenerzy mogą przebywać w wyznaczonym przepisami miejscu wyłącznie w dresie klubowym i z widoczną ważną licencją trenerską
• w obszarze pola walki mogą przebywać jedynie zawodnicy aktualnie toczący walki, ich trenerzy oraz sędziowie
• UWAGA. Zgodnie ze wcześniejszą informacją dotyczącą współzawodnictwa sportowego w ramach Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików i Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Karate Olimpijskim Polski Związek Karate informuje, że zgodnie z Częścią Ogólną Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego w punkcie 3.3. zawarta jest informacja, która mówi, iż zawodnik jest klasyfikowany i zdobywa punkty zaliczane do współzawodnictwa sportowego tylko w jednej kategorii wiekowej, to znaczy w tej, w której ze względu na rok urodzenia i wewnętrzne przepisy sportu powinien w danym roku startować. Oznacza to, że w bieżącym roku zawodnik może rywalizować tylko w jednej kategorii wiekowej (młodzika lub juniora młodszego) w ramach MMM lub Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych.
10. Sędziowie:
• sędziowie zostaną powołani przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej PZK
• adresaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem
11. Możliwość zakwaterowania:
• we własnym zakresie
12. Program zawodów:
• 23.05.2020 (sobota), Hala Sportowa Zespołu Szkół Integracyjnych ul. Wierzyńskiego1
• godz. 08.00 – weryfikacja dokumentów, opłaty i ważenie
• godz. 08.35 – odprawa sędziowska
• godz. 08.45 – odprawa kierowników ekip
• godz. 09.00 – 11.00 – eliminacje i finały
• godz. 11.00 – przewidywane zakończenie Mistrzostw
13. Postanowienia końcowe:
• kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem
• złożenie protestu dotyczącego decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wysokości 350 zł
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione
• za ewentualne szkody poczynione przez uczestnika Mistrzostw odpowiedzialność ponosi jego Klub
• ekspozycja i sprzedaż towarów – tylko za zgodą organizatora
• przy weryfikacji zgłoszeń należy posiadać kopię zgłoszenia
• podczas Mistrzostw na Hali czynny będzie bufet
• kontakt z organizatorem: toralegnica@onet.eu, tel. 509 719 466
• w trakcie ceremonii dekoracji obowiązuje zawodników i zawodniczki dres klubowy lub karateki.

Organizator prosi o wykorzystanie parkingu dla samochodów marketu CARREFOUR, naprzeciw hali sportowej

MMM – 23.05.20 Informator

Lista Zgłoszenieniowa MMM

Komentarze zostały zablokowane.