XV Legnickie Zawody Pływackie 01.06.2019

I ORGANIZATOR
KKS “TORA” ; Sekcja nauki pływania
Adres: 59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 21

II WSPÓŁORGANIZATORZY
Ośrodek Sportu i Rekreacji Legnica ul. N. P. Panny 7
Urząd Miasta Legnica

III CELE
– podsumowanie rocznego cyklu nauki pływania,
– promocja pływania jako formy rekreacji, upowszechnianie pływania różnymi stylami,
– stworzenie dzieciom warunków do uczestnictwa w podstawowej rywalizacji sportowej,
– wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach,
– integracja dzieci, rodziców i instruktorów.

IV TERMIN I MIEJSCE
– Termin: 01.06.2019r. (sobota) godz. 09.00 – 12.00 (13.00 )
– Miejsce: Kryta Pływalnia „Bąbelek” w Legnicy ul. Mazowiecka 3
– Przybycie uczestników: godz. 8.30, godz. 11.00
– Odprawa sędziowska: godz. 8.45

V WARUNKI UDZIAŁU
– W zawodach prawo startu mają dzieci uczestniczące w rekreacyjnych zajęciach i doskonalących formach nauki pływania prowadzonych
w rocznikach 2004 i młodsi.
– Prawa startu nie mają członkowie sportowych sekcji pływackich z licencjami i sportowych klas pływackich.
– Zgłoszenia osobiście lub elektronicznie dostarczenie na adres:
Klub Karate Shotokan “TORA” w Legnicy Adres: 59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 21,
tel/fax. 722 13 57 pn. – pt. 1130 – 1530, e mail: toralegnica@onet.eu.
Wszystkie kwestie sporne rozpatruje sędzia główny.
– Wypełnionego zgłoszenia grupowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.05.2019r. /środa/
natomiast wszelkie korekty na godzinę przed rozpoczęciem zawodów !!!.

UWAGA:
• S TA R T B E Z P Ł A T N Y !
• KAŻDY STARTUJĄCY POSIADA WŁASNE OBUWIE ZMIENNE I CZEPEK KĄPIELOWY
• Rodzice i widzowie powinni posiadać obuwie zmienne lub ochraniacze na buty.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Zawodach zawodników, którzy nie wypełnili warunków niniejszego Regulaminu !

VII NAGRODY
 Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii od miejsca I-III otrzymują medale i dyplomy,
 IV i V miejsca dyplomy oraz medale pamiątkowe (wszyscy).

VIII SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Konkurencje:
Dziewczęta Chłopcy
1. Rocznik 2013 i młodsi – z przyborem – 25 m
3. Rocznik 2013 i młodsi – dowolnym sposobem – 25 m
5. Rocznik 2012 – z przyborem – 25 m
7. Rocznik 2012 – dowolnym sposobem – 25 m
9. Rocznik 2011 – z przyborem – 25 m
11. Rocznik 2011- dowolnym sposobem – 25 m
13. Rocznik 2010- dowolnym sposobem – 50 m
15. Rocznik 2009- dowolnym sposobem – 50 m
17. Rocznik 2008- dowolnym sposobem – 50 m
19. Rocznik 2008 – 2011 ( kl. I-IV) – delfin open – 25 m
21. Konkurencja dla niepełnosprawnych z przyborem – 25 m.
23. Konkurencja dla niepełnosprawnych bez przyboru – 25 m.
25. Rocznik 2007- dowolnym sposobem – 50 m
27. Rocznik 2006- dowolnym sposobem – 50 m
29. Rocznik 2005- dowolnym sposobem – 50 m
31. Rocznik 2004- dowolnym sposobem – 50 m
33. Rocznik 2004 – 2007 ( kl. V-VIII) – delfin open – 50 m
2. Rocznik 2013 i młodsi – z przyborem – 25 m
4. Rocznik 2013 i młodsi – dowolnym sposobem – 25 m
6. Rocznik 2012 – z przyborem – 25 m
8. Rocznik 2012 – dowolnym sposobem – 25 m
10. Rocznik 2011 – z przyborem – 25 m
12. Rocznik 2011- dowolnym sposobem – 25 m
14. Rocznik 2010- dowolnym sposobem – 50 m
16. Rocznik 2009- dowolnym sposobem – 50 m
18. Rocznik 2008- dowolnym sposobem – 50 m
20. Rocznik 2008 – 2011 ( kl. I-IV) – delfin open – 25 m
22. Konkurencja dla niepełnosprawnych z przyborem – 25 m.
24. Konkurencja dla niepełnosprawnych bez przyboru – 25 m
26. Rocznik 2007- dowolnym sposobem – 50 m
28. Rocznik 2006- dowolnym sposobem – 50 m
30. Rocznik 2005- dowolnym sposobem – 50 m
32. Rocznik 2004- dowolnym sposobem – 50 m
34. Rocznik 2004 – 2007 ( kl. V-VIII) – delfin open – 50 m

IX POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Podpisanie i wysłanie Zgłoszenia stanowi zobowiązanie ze strony Zgłaszającego do udziału w Zawodach.
2. Ekspozycja i sprzedaż folderów, materiałów reklamowych, ulotek i pism oraz wszelkich walorów może odbywać się tylko za zgodą Organizatora.
3. Każdy uczestnik Zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody
wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie pływalni „Bąbelek” ul. Mazowiecka 3.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
5. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Lista sędziów zostanie ustalona przez KKS ‘TORA’.
7. Wszelkie kwestie dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem Organizatora w trakcie trwania Zawodów.
8. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów oraz sędziowie pomocniczy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu zawodów.!!!

X PROGRAM Zawodów

01.06.2019r (sobota)
godz. 08.30 – 08.55 Przybycie zawodników z rocznika 2008 i młodsi
godz. 08.45 Odprawa sędziowska i otwarcie zawodów.
godz. 09.05 Rozpoczęcie zawodów z rocznika 2008 i młodsi (starty seriami na czas)
godz. 11.00 Zakończenie zawodów z rocznika 2008 i młodsi (rozdanie nagród)

godz. 11.05 Przybycie zawodników z rocznika 2007-2004.
godz. 11.15 Rozpoczęcie zawodów z rocznika 2007-2004 (starty seriami na czas)
godz. 12.15 Zakończenie zawodów z rocznika 2007-2004 (rozdanie nagród)

godz. 13.00 Oficjalne zakończenie zawodów.

Informator zawody 01.06.2019

LISTA ZGŁOSZENIOWA. Zawody Pływackie 01.06.2019

KKS TORA przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Legnicy, Klubem Sportowym „Wankan”, w dniu 1.06.2019 z okazji Dnia Dziecka, na basenie krytym „Bąbelek” zorganizował XV Legnickie Zawody Pływackie, kończące roczny cykl szkolenia dla dzieci i młodzieży od rocznika 2004 i młodsi.
W zawodach wzięła rekordowa liczba uczestników 241, w tym 6 osób z niepełnosprawnością. Rywalizacja odbywała się na 6 torach bez przyborów dowolnymi stylami oraz na 2 torach z przyborami. Zostało zaplanowanych 34 konkurencje, z tego przeprowadzono 30.
Zawody miały na celu: podsumowanie rocznego cyklu nauki pływania, promocja pływania jako formy rekreacji, upowszechnianie pływania różnymi stylami, stworzenie dzieciom warunków do uczestnictwa w podstawowej rywalizacji sportowej, wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach, integracja dzieci, rodziców i instruktorów.
Nagrodzeni byli , wszyscy startujący w poszczególnych konkurencjach: zwycięzcy dyplomem, medalem i statuetką za 1 miejsce, pozostali uczestnicy medalem pamiątkowym.
Uczestnicy zawodów – dzieci i młodzież, byli mocno dopingowani przez rodziców, opiekunów i obecnych trenerów.

Zacięta rywalizacja, wspaniałe zachowanie wszystkich uczestników i tych młodszych i starszych, skrupulatnie mierzony czas przez sędziów KS Wankan, dynamiczne prowadzenie konkurencji przez sędziego głównego zawodów, bardzo dobra praca biura zawodów, pozwoliły na szybkie przeprowadzenie XV Legnickich Zawodów Pływackich.

wyniki XV Legnickich zawodów pływackich 01.06.2019

Komentarze zostały zablokowane.