Kurs sędziowski Polskiego Związku Karate 12-13.04.2019

Klub Karate Shotokan „TORA”
zaprasza na Kurs Sędziowski
Polskiego Związku Karate

Legnica, 12-13.04.2019r.

1. CEL KURSU
Przygotowanie jak największej liczby kadry sędziowskiej w do pracy w zespołach sędziowskich regionalnych, okręgowych i ogólnopolskich PZK. Ugruntowanie wiedzy i praktyki sędziowskiej.
2. ORGANIZATORZY
– Klub Karate Shotokan TORA,
– Polski Związek Karate,
– Urząd Miasta Legnica,
3. TERMIN I MIEJSCE KURSU
Kurs teoretyczny – 12 kwiecień 2019r. (piątek) – Sala Konferencyjna hotelu QUBUS ul. Skarbowa 2 59-220 Legnica.
Kurs praktyczny – 13 kwiecień 2019r. (sobota) – Hala Sportowa Zespołu Szkół Integracyjnych
ul. Wierzyńskiego 1. 59-220 Legnica.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
• W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby i sędziowie, którzy chcą uzyskać, utrzymać
lub podnieść uprawnienia sędziowskie i pracować w komisji sędziowskiej w 2019 roku.
• Sędziowie posiadający licencję obowiązkowo strój obowiązujący sędziowski

• Osoby chcący uczestniczyć w kursie proszone są o zgłoszenie się drogą mailową i podanie danych na adres polandkarate@gmail.com,
tel +48 690 533 770 lub u organizatora Jacek Rusek tel/fax. + 48 (76) 722 13 57; kom. +48 509 719 466
5. WYKŁADOWCY
• Remigiusz Powroźnik- przewodniczący komisji sędziowskiej PZK
• Krzysztof Buczkowski – członek komisji sędziowskiej PZK
6. PROGRAM KURSU
12.04.2019 / piątek / szkolenie teoretyczne
• 17.00-18.30 Przepisy sędziowskie PZK – KUMITE – zajęcia teoretyczne
prowadzący Remigiusz Powroźnik
• 18.30-19.30 Przepisy sędziowskie PZK – KATA – zajęcia teoretyczne
prowadzący – Krzysztof Buczkowski
• 19.30-20.00 Praktyka sędziowska KUMITE – gestykulacja, komendy sędziowskie
prowadzący Remigiusz Powroźnik ; Krzysztof Buczkowski
• 20.30-21.30 Egzamin testowy KATA i KUMITE.
13.04.2019 /Sobota/ Egzamin praktyczny
• 09.00-19.30 Egzamin praktyczny KATA i KUMITE
• 19.00 Podsumowanie kursu, ogłoszenie wyników egzaminu i zakończenie.
7. OPŁATA
Koszt kursu i egzaminów wynosi 150,- zł od osoby /bez kosztów zakwaterowania/

Kurs Sędziowski PZK 1

Komentarze zostały zablokowane.