TORA NAUKA PŁYWANIA “TORA” – Basen Kąpielowy “BĄBELEK”w Legnicy ROK SZKOLNY 2018/2019- II semestr

Opłata za naukę pływania w systemie miesięcznym- 22,00 zł/godz
Opłata za naukę pływania w systemie semestralnym (luty 2019- maj 2019) -19,00 zł/godz. – Termin wniesienia opłaty semestralnej do 28.02.2019 r.
Wpłaty można dokonywać gotówką w kasie klubu od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 15.30, lub przelewem na konto :
Alior Bank 73 2490 0005 0000 4530 6054 8981
Klub Karate Shotokan “TORA” , 59-220 Legnica ul. Mickiewicz 21, telefon 76/722-13-57
Pobranie karnetu zobowiązuje do opłaty za cały miesiąc wg powyższych stawek.
Nie pomniejszamy opłat za nieobecności na zajęciach. Zapraszamy!
Nie pływamy w dniach:
od 28.01.2019 do 10.02.2019 (ferie zimowe), od 20.04.2019 do 22.04.2019 (Wielkanoc) oraz od 01.05.2019 do 05.05.(Majówka)

TORA NAUKA PŁYWANIA HARMONOGRAM II SEMESTR

Komentarze zostały zablokowane.