Grupa średniozawansowana dzieci i młodzieży. Prochowice SP. ul. Młyńska 3

Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej w Prochowicach przy Al. Młynskiej 3, we wtorki i czwartki od 16.00 – 17.20.

Zajęcia prowadzi instruktor Jacek Rusek – 6 DAN. Dla dzieci do lat 14 . Szkolenie z zakresu karate tradycyjnego – Shotokan. Przygotowania do karate olimpijskiego oraz start w turniejach karate klubu i regionalnych,

Przygotowanie do egzaminów na kolejne stopnie kyu.

System programowy Polskiego Związku Karate na i stopnie kyu dzieci – dotyczy wieku do 14 roku życia. System ten został skonstruowany w ten sposób aby uwzględnić przede wszystkim możliwości motoryczne i psychologiczne tak młodych ludzi. Pozwala z jednej strony dość często egzaminować dziecko, a z drugiej strony rozciąga w czasie jego dojście do 4 kyu. Do tego momentu ocenia się przede wszystkim poziom opanowania technik, gibkość i koordynację. W skali 4 – 1 kyu do tych kryteriów dochodzi ocena wytrzymałości psychofizycznej, znajomości zagadnień teoretycznych związanych z karate Shotokan oraz poziom wyszkolenia w kumite tradycyjnym Gohon i ippon. Podstawą systemu dziecięcego jest podział na trzy egzaminy w ramach poszczególnych kyu na poziomie od 9 do 4 kyu. Później dzieci będą zdawać egzaminy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dla dorosłych, a posiadany stopień dziecięcy zamienia się na odpowiednik stopnia dorosłych (kolor pasa nie ulega zmianie).
W Klubie, obowiązuje następująca zasada – egzaminów nie powinno się łączyć ( zasada stopniowania trudności), chyba że trenujący osiąga bardzo dobre wyniki w wielu zawodach. Jednak o tym decyduje trener prowadzący.

Komentarze zostały zablokowane.