Grupa średniozawansowana dzieci i młodzieży. Lubin SP 14

Zajęcia odbywają się w hali sportowej  Szkoły Podstawowej nr 14  w Lubinie przy ul. Norwida 10,  w poniedziałki i środy od 18.00 – 19.00. (mała sala)

Zajęcia prowadzi instruktor Jacek Rusek – 6 DAN, dla  dzieci i młodzieży. Szkolenie z zakresu karate tradycyjnego – Shotokan.  Przygotowania do karate olimpijskiego WKF oraz starty w turniejach Klubu i regionalnych.

Przygotowanie do egzaminów na kolejne stopnie kyu.

OBI czyli pas nadawany w karate odzwierciedla poziom wyszkolenia karateki. W Karate Shotokan obowiązuje system 9 stopni uczniowskich określanych jako “kyu” w kolejności od najniższego 9kyu do 1kyu, który jest najwyższym stopniem uczniowskim. Każdy stopień uczniowski odzwierciedla kolor pasa i charakterystyczna czarna belka . Przed zdobyciem jakiegokolwiek stopnia kyu obowiązuje ćwiczącego biały pas, następnie przyznawane są pasy w różnych kolorach, poza czarnym. Czarny pas oznacza stopień mistrzowski. Najniższy stopień mistrzowski to 1DAN – czarny pas , najwyższym stopniem mistrzowskim jest 10 DAN.

Zdobycie kolejnych stopni w karate wymaga znajomości programu na dany stopień w karate i zdania egzaminu, który przeprowadzany jest według aktualnie obowiązujących wymagań. Zdający musi wykazać się przede wszystkim odpowiednim poziomem wytrenowania w zakresie technik, kata, walki w systemie tradycyjnym Golon i ippon kumite oraz przygotowania kondycyjnego i sprawnościowego. Dokładny zakres tych elementów egzaminu określają aktualnie obowiązujące wymagania na poszczególne stopnie. Zdając na kolejny stopień egzaminowany może wykonywać również elementy wymagane na stopnie niższe.

Posiadany stopień determinuje również tytuł jakim zwracamy się do karateki. Karatekę posiadającego stopień od 3 kyu do 1kyu określa się, wg nomenklatury japońskiej, jako Sempai, co oznacza starszego rangą. W powszechnym rozumieniu określmy tak również wszystkich współćwiczących w powyższym zakresie stopni. Osoba posiadająca stopień od 1DAN do 4 DAN  to Sensei czyli nauczyciel młodszy, mistrz, który posiada stopień 5 DAN wzwyż to Shihan – termin ten ma oznaczać nauczyciela z wyższym stopniem i stażem karate.

Komentarze zostały zablokowane.