Opłaty za basen II sem 2016/2017

TORA          NAUKA PŁYWANIA “TORA” – Basen Kąpielowy “BĄBELEK”w Legnicy          TORA       

 ROK SZKOLNY 2016/2017- II semestr 

       

Miesiąc

dzień i godzina

LUTY  MARZEC KWIECIEŃ MAJ Instruktorzy prowadzący
Poniedziałek 17.00

ilość godz.:13

nauka pływania: 247,00     (za cały semestr)

6,27

(44,00 zł)

6,13,20,27

(88,00 zł)

3,10,24

(66,00 zł)

8,15,22,29

(88,00 zł)

Henryk Grotowski

Krzysztof Wolak

Środa 17.00

ilość godz.:15

nauka pływania: 285,00

(za cały semestr)

1,8

(44,00 zł)

1,8,15,22,29

(110,00 zł)

5,12,19,26

(88,00 zł)

10,17,24,31

(88,00 zł)

 

Bożena Frunze

Jarosław Frunze

 

Piątek 17.00

ilość godz.: 15

nauka pływania:   285,00

(za cały semestr)

3,10

(44,00 zł)

3,10,17,24,31

(110,00 zł)

7,14,21,28

(88,00 zł)

5,12,19,26

(88,00 zł)

Henryk Grotowski

Bożena Frunze

Jarosław Frunze

Sebastian Maliński

Bartosz Maliński

Sobota 10.00, 11.00

ilość godz.: 14

nauka pływania: 266,00     (za cały semestr)

4,11

(44,00 zł)

4,11,18,25

(88,00 zł)

1,8,22,29

(88,00 zł)

6,13,20,27

(88,00 zł)

 

Henryk Grotowski

Krzysztof Wolak

 

Opłata za naukę pływania w systemie miesięcznym22,00 zł/godz

Opłata za naukę pływania w systemie semestralnym (luty 2017- maj 2017) 19,00 zł/godz

Wpłaty można dokonywać gotówką w kasie klubu od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 15.30, 

lub przelewem na konto :   Bank BPH O/Legnica 72 1060 0076 0000 3200 0138 7479  

Klub Karate Shotokan “TORA” , 59-220 Legnica ul. Mickiewicz 21, telefon 76/722-13-57

Pobranie karnetu zobowiązuje do opłaty za cały miesiąc wg powyższych stawek.

Nie  pomniejszamy  opłat za nieobecności na zajęciach.

Nie pływamy w okresie ferii zimowych tj.od 13.02.2017 do 25.02.2017. 

                                                                                                                                                                           Zapraszamy!

Komentarze zostały zablokowane.