HARMONOGRAM nauki pływania sezon 2016/2017 – 1 semestr.

TORA                  NAUKA PŁYWANIA “TORA” – Basen Kąpielowy “BĄBELEK”w Legnicy                 TORA       

ROK SZKOLNY 2016/2017- I semestr

Miesiąc

dzień i godzina

Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Instruktorzy prowadzący
 

Poniedziałek  17:00

ilość godz.:21

nauka pływania  399,00 zł (za cały semestr)

5,12,19,26

(88,00 zł)

3,10,17,24,31

(110,00 zł)

7,14,21,28

(88,00 zł)

5,12,19

(66,00 zł)

2,9,16,23,30

(110,00 zł)

Henryk Grotowski

Krzysztof Wolak

 

Środa  17:00

ilość godz.: 20

nauka pływania  380,00 zł (za cały semestr)

 

7,14,21,28

(88,00 zł)

5,12,19,26

(88,00 zł)

2,9,16,23,30

(110,00 zł)

7,14,21

(66,00 zł)

4,11,18,25

(88,00 zł)

Bożena Frunze

Jarosław Frunze

 

Piątek 17:00

ilość godz.: 17

nauka pływania   323,00 zł (za cały semestr)

 

9,16,23,30

(88,00 zł)

7,14,21,28

(88,00 zł)

4,18,25

(66,00 zł)

2,9,16

(66,00 zł)

13,20,27

(66,00 zł)

Henryk Grotowski

Bożena Frunze

Jarosław Frunze

Sebastian Maliński

 

Sobota 10:00, 11:00

ilość godz.: 19

nauka pływania  361,00 zł (za cały semestr)

 

10,17,24,

(66,00 zł)

1,8,15,22,29

(110,00 zł)

5,12,19,26

(88,00 zł)

3,10,17

(66,00 zł)

7,14,21,28

(88,00 zł)

Henryk Grotowski

Krzysztof Wolak

 

Opłata za naukę pływania w systemie miesięcznym22,00 zł/godz

Opłata za naukę pływania w systemie semestralnym (wrzesień 2016- styczeń 2017) 19,00 zł/godz

Wpłaty można dokonywać gotówką w kasie klubu od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 15.30,  lub przelewem na konto :  

Bank BPH O/Legnica 72 1060 0076 0000 3200 0138 7479  

Klub Karate Shotokan “TORA” , 59-220 Legnica ul. Mickiewicz 21, telefon 76/722-13-57

Pobranie karnetu zobowiązuje do opłaty za cały miesiąc wg powyższych stawek.

Nie  pomniejszamy  opłat za nieobecności na zajęciach.

Nie pływamy w okresie przerwy świątecznej tj.od 23.12.2016 do 01.01.2017. 

Zajęcia rozpoczynamy od 05.09.2016                                                                                                                Zapraszamy!

Komentarze zostały zablokowane.